Παρουσίαση του βιβλίου «Το Νεκροταφείο των Ιδεών 1917-2017»