Τριήμερο επιχειρηματικότητας από το VentureGarden σε συνεργασία με το Δ.Π.Θ και το Επιμελητήριο Ξάνθης