“Μυστικές Συναντήσεις”, γραφή και μουσική στη Ζώγια