Κίνητρα στους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για να αφήσουν την αφίσα