«Δημήτρης Παπαδόπουλος Κουιντέτο» στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης