Ο Οργανισμός Τουρισμός Θεσσαλονίκης στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου