Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης για το Πάρκο Τσέπης