Μία συμφωνική κωμωδία για παιδιά και νέους από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης