Παρουσίαση του βιβλίου «Γινάτι. Ο σοφός της λίμνης» του Γιάννη Καλπούζου