Εικαστική εγκατάσταση: Αποκαλύπτοντας γνώριμες πτυχές του αγνώστου