Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “MITT”