Αγορά γαλλικών προϊόντων στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης