Απρίλιος: πρόγραμμα δράσεων για παιδιά στη βιβλιοθήκη Ορέστου