Πρόγραμμα εκδηλώσεων Απριλίου στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης