Ημερίδα “Πολιτιστική Διαχείριση: Θεωρία και Πράξη” από τον ΟΠΙ