Παρουσίαση του βιβλίου «Η καρδιά του βράχου» της Μαρίας Τζιρίτα