Πασχαλινό τραπέζι για 700 άπορους από το δήμο Θεσσαλονίκης