«Η ιστορία του Λαϊκού Σανατορίου Ασβεστοχωρίου» στην Κεντρική Βιβλιοθήκη