«Το Σπίτι» – Μια υβριδική εγκατάσταση στο πάρκινγκ του Μεγάρου