Εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης – Συνέντευξη τύπου