Παρουσίαση του βιβλίου «Πόλεμος και Αντίσταση στη Θεσσαλία…»