«Γάμος αλά …Ρωσικά» στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος