9η Διάλεξη: Η προσωπική μου επιλογή σπουδών και ο ρόλος των γονέων