Παγκόσμια Πρωτοτυπία: Χρήση Τριασδιαστών Αντιβακτηριακών Εργαλείων από Φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ