Παρουσίαση του βιβλίου “Μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία. Οδηγός για γονείς”