Το σχολείο σταματάει, το Explora ξεκινάει στο ΝΟΗΣΙΣ