18 Απριλίου 2018 – Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενή