Το ΑΠΘ υποδέχεται τη Χορωδία «Edinburgh University Renaissance Singers»