Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου “Η καρδιά του βράχου” της Μαρίας Τζιρίτα