“Το μόνον της ζωής του ταξείδιον” στο θέατρο Αυλαία