“Παρ’ όλα αυτά” – Εννέα μαρτυρίες γυναικών για τον καρκίνο στο Βασιλικό Θέατρο