“Κρήτη: Η μεγάλη συνάντηση – τοπικές γεύσεις Ελλάδας” στη ΔΕΘ