Συζήτηση για το μετρό στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης