Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου “Πόλεμος και Αντίσταση στη Θεσσαλία…”