Δράσεις δημοτικών βιβλιοθηκών Δήμου Θεσσαλονίκης το Μαΐο