Εκδήλωση «Και αρχαία και μετρό» στα πλαίσια της 15ης ΔΕΒΘ