Έκθεση της Ίρα Βαλντρόν με τίτλο ‘Interstices / Διάκενα’