“Φαγιούμ, σπονδή στην αθανασία” – Διάλεξη στο Βαφοπούλειο