Σεμινάρια Ψυχολογίας στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη