Παρουσίαση εκδόσεων του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης