Συνέδριο: «Άνθρωποι και Ζώα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία από τις αρχές ως σήμερα»