Συναυλία με το Σύνολο Παλαιάς Μουσικής Ex Silentio