Άμεση απόσυρση του Κλεισθένη ζητά και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας