«Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στη Μακεδονία» – Εκδήλωση στην έκθεση για τον Πόντο