Σταδιακά γίνεται η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης