ΑΠΘ: Το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ στο Δίκτυο «Scholars at Risk»