Εκδήλωση «Ιατρική – Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα» στο Ολυμπιακό Μουσείο