Εξομαλύνεται η υδροδότηση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης