Αφιέρωμα στη γαλλική μουσική από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης