Ο Παρασκευάς Θεοδωράκης ταξιδεύει με “Λευκά Πανιά” στο Ξέφωτο